Dette gjør MIX Filmgalleriet annerledes

Fremfor å fortvile, ergre seg over og sukke over utvalget av VOD-tjenester, fokuserer MIX Filmgalleriet på fortrinnene til de fysiske butikkene.