ELO anno 1978 på Blu-ray

ELOs største turné gjennom tidene, «Out of the Blue Tour», blir nå relansert på videogram som SD Blu-ray.