En æra er over for Jonny Hjelle

Jonny Hjelle har en vemodig dag. Etter 30 år med butikkdrift av multimediabutikker er det hele over.