Flere er interesserte i HMV

HMV-kjeden i Storbritannia har flere interessenter på trappene etter at de for få dager siden ble satt under konkursadministrasjon.