HMDI 2.0 er annonsert

HDMI Licensing, LLC har den 4. september 2013 lansert HDMI 2.0-spesfikasjonene.