Kongeåpning for Kongens nei

Som ventet ble det solid kinobesøk for Kongens nei i løpet av første helg på norske kinoer.