SF overtar salget av Warners videofilmer

Disney-konsernets oppkjøp av 20th Century Fox medfører også at videodistribusjonslandskapet endres. Her i Norden har Fox hatt en egen nordisk videoavdeling, som nå innlemmes i Disney. Men Fox i Norden … Fortsett å lese SF overtar salget av Warners videofilmer