Spillsatsing hos Filmgalleriet i Haugesund

Knut Høyvik i Filmgalleriet i Haugesund gir fortsatt ikke opp som videoforhandler, men satser nå mer på spilltjenester.