Startet nettbutikk med fysisk film

Mens fysisk videogram har fått stadig tøffere kår i markedet og flere nettbutikker har lagt ned driften, har veteranen Knut Høyvik i Filmgalleriet startet nettbutikk.