Videosamlere feiret den første videoplaten

Nostalgifaktoren var høy da et tjuetalls videosamlere samlet seg i Oslo til den aller første «The First Norwegian LaserDisc Convention».